امروز یاد گرفتم

🔙

امروز یاد گرفتم یه صفحست که هر روز یادداشت های شخصیم رو توش میذارم... چرا؟ چون یه جا تلنبار بشن و بعدا راحت قابل دسترس باشن. البته گفتم شاید به درد بقیه هم بخوره 😁

۱۳۹۹/۲/۱۴
برگه تقلب vim برای استفاده روزمره
۱۳۹۹/۱/۲۴
یادداشت هایی از TDD